Privacybeleid

mmc-handiomobiel is een afdeling van handio vzw, die uw privacy respecteert en alle regels in het kader van de GDPR naleeft. Wij vragen uw naam, adres, telefoonnummmer, e-mailadres, banknummer. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt in het kader van onze activiteiten en worden nooit aan derden doorgegeven zonder de toestemming van de betrokken persoon.

U hebt het recht om deze gegevens te controleren, te wijzigen of te schrappen.


Terug naar het hoofdscherm